Fietsroute Ameland

De fietsroute van Ameland wordt gevormd door een breed strand met fijn wit zand en een stevige, met fier helmgras begroeide duinenrij. Daarvoor ligt een lagere duinvlakte en nog zuidelijker poldergraslanden. Daar tussen ingebed liggen de knusse dorpjes met hun typische geelstenen huizen. Vóór de bedijking van 1850-1930 waren er alleen kleine dijkjes, die overgingen in een kwelder. De zee slaat al eeuwen stukken af van de westkant. Waar nu het Borndiep stroomt, lag vroeger het voormalige vissersdorpje Sier. Vermoedelijk leefden rond de 9e eeuw al de eerste bewoners op Ameland, voornamelijk boeren. Ook opbrengsten van het jutten waren zeer welkom. Tot de 20e eeuw voeren veel mannen op de handels- en de walvisvaart.

op zoek naar een leuke vakantiewoning

Hollum: één van de allermooiste dorpen van Nederland

2020 organiseerde de ANWB de verkiezing Het Allermooiste dorp van Nederland, waarbij 30.000 leden hun stem uitbrachten. Hollum belande in de Top 5! De winst van de verkiezing ging naar Winsum. Maar de jury roemde de authenticiteit van Hollum: ‘Dit een écht Waddendorp. Met kapiteinshuizen, een molen én een vuurtoren als uit een kinderboek. De historie galmt over het kerkhof waar walvisvaarders hun laatste rustplaats vonden. Walvisbotten vormen een tuinhek, voor de dramatisch omgekomen paarden van de reddingsbrigade werd een graf aangelegd en de Tweede Wereldoorlog huist in de bunkers in de duinen. Het strand lonkt, de molen maalt en het gemoedelijke dorpsplein noodt tot zitten en kijken.’

In het levendige Hollum staan langs de Oosterlaan en de Burenlaan nog vele, schitterend gerestaureerde commandeurswoningen (commandeurs waren kapiteins van walvisvaart).  het noorden van het dorp toont het Maritiem Centrum Abraham Fock navigatietechnieken, reddingsacties ter zee en de oude Commissiekamer. In Molen De Verwachting worden regelmatig demonstraties gegeven. De stellingmolen maalt meel en er wordt mosterd gemaakt die ook in de molenwinkel te koop is. Het Cultuur-Historisch Museum Sorgdrager in de commandeurswoning van Pieter Cornelis Sorgdrager (1751) en de naburige museumboerderij verhalen over de rijke  eilandgeschiedenis. Net voor het verlaten van het dorp passeert u de imposante 17e-eeuwse kerk, waarvan de grondvesten teruggaan tot de 11e eeuw. Op het kerkhof staan tal van grafstenen die verwijzen naar een rijk scheepvaartverleden. (Openingstijden musea zie www.amelandermusea.nl).